Putkimies päivystää 24/7!

Putkityöt ja kunto­kartoitukset pääkaupunki­seudulla!

Suomalaista ammatti­osaamista

Tietosuoja ja evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä vierailijoiden laskemiseen ja vierailulähteiden määrittämiseen.
Ne auttavat selvittämään mitkä sivut kiinnostavat kävijöitä eniten ja miten kävijät liikkuvat sivuston sisällä.

Google Analytics tarjoaa tämän sivuston seurantapalvelun. Kerättyä dataa ei jaeta muille osapuolille.
Vierailutiedot kerätään anonyymisti eikä vierailijoita pyritä tunnistamaan.

Sivustolla esiintyvät kolmansien osapuolien (esim. Google Maps) tarjoamat ruudut saattavat kirjoittaa palvelukohtaisia evästeitä. Näillä palveluilla on omat selosteet niiden käyttämistä evästeistä.

Yleistä lisätietoa evästeistä Viestintäviraston sivuilta.

Espoon Vesi ja Lämpö Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Espoo Vesi ja Lämpö Oy

Yhteystiedot:
Porarinkatu 2B 26, 02650 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa (=rekisteriyhteyshenkilö):

Pasi Väisänen  c/o  Espoo Vesi ja Lämpö Oy

Yhteystiedot:
Porarinkatu 2B 26, 02650 Espoo

040 760 2991, putkipasi@gmail.com

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat asiakassuhteen perusteella

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

  • Asiakkaan henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joka on seuraava:

  • Asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyvät tehtävät kuten palvelun toteuttaminen sekä laskutus

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • etu- ja sukunimi
  • osoite
  • puhelinnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yllä mainitulle rekisteriyhteyshenkilölle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti seuraavasti:

  • Asiakas luovuttaa henkilötietonsa vapaaehtoisesti yllä mainitut yhteystietonsa asiakassuhteen syntyessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Espoon Vesi ja Lämpö Oy:n ulkopuolelle.

Espoon Vesi ja Lämpö Oy:n laskutuksesta vastaa Pohjois-Espoon Tili ja Lakipalvelu Oy, jolle Espoon Vesi ja Lämpö Oy luovuttaa laskutukseen vaadittavat tiedot (yllä mainitut asiakkaan yhteystiedot).

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun asiakkuus on voimassa taikka kirjanpito- tai muu lainsäädäntö edellyttää.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään palveluntarjoamiseksi Espoon Vesi ja Lämpö Oy:n työntekijöiden toimesta. Lisäksi Pohjois-Espoon Tili ja Lakipalvelut Oy:n työntekijät käsittelevät asiakkaiden henkilötietoja laskutusasioissa.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Sivuston toteutus

Sivuston teknisestä toteutuksesta vastaa Netello Systems Oy. Yritys on toiminut jo vuodesta 1999 erilaisten verkkopalveluiden ja yrityssivustojen parissa. Tällä hetkellä palvelutarjontaan kuuluvat esimerkiksi yrityssivustojen hakukoneoptimointi ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitävät julkaisujärjestelmät.

Julkaisujärjestelmän kirjautuminen »